Αυτάρκεια – Αειφορία

Προσπαθούμε να κλείνουμε τους κύκλους παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων αλλά και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να έχουμε το μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα και τη μικρότερη εξάντληση πόρων.

Ενέργεια - πόση ενέργεια χρειαζόμαστε πραγματικά;

IMG_0622

Πειραματιζόμαστε και εφαρμόζουμε όλο και περισσότερο παλιές και νέες τεχνολογίες παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας. Παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια μέσω των φωτοβολταικών πάνελς, επίσης πρόσφατα εγκαταστήσαμε μια συσκευή παραγωγής βιοαερίου.

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική:

sustainability_archite

Κατασκευές από υλικά φιλικά στο περιβάλλον, με ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες, υγιεινές συνθήκες διαβίωσης.

Απόβλητα: Κόμποστ τουαλέτας / κουζίνας - βιολογικός καθαρισμός των υδάτων με φυτά.

sustainability_apovlita

Τα απόβλητά μας δεν αποτελούν πλέον πηγή ρύπανσης για το περιβάλλον αλλά εμπλουτίζουν το έδαφος, επιστρέφοντας στη φύση την ενέργεια που καταναλώσαμε.

Κήποι - διατροφή:

IMG_2139

Στόχος μας η παραγωγή και η αυτάρκεια σε βιολογικά προϊόντα, που χρησιμοποιούμε στις κοινές, χορτοφαγικές κουζίνες, αλλά και η δικτύωση με τοπικούς παραγωγούς.

Νερό:

WP_20150917_19_39_25_Pro
Αυτονομία (το νερό προέρχεται από τοπικές φυσικές πηγές) και εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Δεξαμενές συγκράτησης νερού, συλλογή βρόχινου νερού κλπ.Επίσης μέσα απο τις αρχές της αεικαλλιέργιας (permaculture) προσπαθούμε να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νερό, “κλείνοντας” τους κύκλους του.