Ιστορία του Οικοχωριού ΣΚΑΛΑ

Ημερομηνίες κλειδιά

1991–1998: Έρευνα των διαφόρων μοντέλων οικολογικών χωριών, εκπαίδευση στη δημιουργία κοινότητας και σχεδιασμός της κοινότητας

1998:  Αγορά του αγροκτήματος

1998–τώρα: Δημιουργία οπωρώνων και κήπων, εξάπλωση και καλλιέργεια των πρακτικών της φυσικής καλλιέργειας

2004:  Χτίσιμο του πρώτου βιοκλιματικού οικήματος

2008–τώρα: Συναντήσεις οικολογικού και κοινοτικού περιεχομένου, καλοκαιρινές συναντήσεις (summer camps), και εκπαιδευτικά εργαστήρια με Έλληνες και διεθνείς συμμετέχοντες.

2010:  Κατασκευή συμπληρωματικών οικημάτων

2011:  Μόνιμη εγκατάσταση και κοινοτική ζωή στη ΣΚΑΛΑ

2016:  Ο πληθυσμός της κοινότητας φτάνει του οχτώ ενήλικες και τα τέσσερα παιδιά

2017:  ___ συναντήσεις και εργαστήρια γίνονται στη ΣΚΑΛΑ συμπεριλαμβανομένου κι ενός αξιομνημόνευτου εργαστηρίου με ακτιβιστές για την ειρήνη από διάφορες χώρες.

2018: Ο τωρινός πληθυσμός της κοινότητας είναι τρεις ενήλικες και δύο παιδιά.