10ήμερο Permaculture, Biogas και Οpen Space Oικοκοινοτήτων – Οικοχωριό Σκάλα