«Αφού ο κόσμος τούτος είναι κατώτερος από την καρδιά μας
Να πλάσουμε κόσμο δικό μας,
Στο μπόι της καρδιάς μας,
Όπως εμείς τον βλέπουμε:
Φανταστικό, ανάερο, απόλυτα δικό μας, απόρθητο»
Ν. Καζαντζάκης

About us

Skala Ecovillage

IMG_1509Skala Ecovillage is an attempt to form and accomplish an ecological friendly and collective way of living.

Currently, four adults and three children live permanently at Skala Ecovillage. Last year (2014) it has been created a core group of 8-10 people, which is working intensively on the implementation of the vision.

At the same time, a wide network of friends and collectives, both in Greece and abroad, supports us in several ways.

Ecovillage for us means:

Connecting the political and social vision with the idea of a life freed of fear.

The ecovillage is a school of life where the training of personality is getting enriched by the participation in the common affairs.

Our Values:

Dedication and love for research, creation, life, multi-diversity, authenticity, transparency, capacity for love and joy, and each individual’s potential for leadership.

The intention of each individual for personal development and contribution to the whole.

Deep communication and conscious creation that promotes individual’s initiative for the benefit of the community.

The Vision:

We dream the Ecovillage as a vibrant and open social proposal which can replace the conventional structures of competition and fear with the constants of trust, solidarity and cooperation with ourselves and to life herself.

Goal:

The creation of an Ecovillage, where each individual takes responsibility for his life and for the community, with provision for a future that will be happy to bequeath to our children so they can grow up with dignity, as healthy and free people .
The work in the “small cell” of a community can be exemplary for the whole society