Παλαιότερες εκδηλώσεις

Απρ
09

Φυσική Καλλιέργεια και δημιουργία Κοινότητας

The team of SKALA Ecovillage in cooperation with the Natural Farming Center and Panos Manikis invite you to a workshop on Natural Farming Community building Cooperation between neighbours committed to peace

Η ομάδα του Οικοχωριου Σκάλα σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας και τον Πάνο Μανίκη, σας προσκαλούν σε ένα εργαστήριο Φυσικής Καλλιέργειας, Δημιουργίας Κοινότητας και Συνεργασίας Γειτόνων αφοσιωμένων στην ειρήνη.